Goleman (1995) va definir la intel·ligència emocional com la capacitat per reconèixer els nostres propis sentiments i els aliens, d’automotivar, i de GESTIONAR de manera positiva les nostres EMOCIONS, sobretot aquelles que tenen a veure amb les nostres relacions humanes i que engloba habilitats tals com el control dels impulsos, l’autoconsciència, la motivació, l’entusiasme, la perseverança, l’empatia, l’agilitat mental. I que igualment configuren trets del nostre caràcter, com són l’autodisciplina, la compassió o l’altruisme, indispensables per a una bona i creativa adaptació social.
Són enormes els beneficis personals i socials resultants de l’aplicació de la intel·ligència o gestió emocional; fins al punt, que s’ha arribat al convenciment que aquesta constitueix un important predictor de l’èxit en la vida i del benestar psicològic general. Dissabte 17 desembre del 2016.


De 09’00 a 14’00 i de 15’00 a 20’00.


Impartit per:
William Arunategui, pedagog teatral, actor i conta contes


Información adicional: Web Escola EFA.